EAP - Eleftheria Batsou

Θέμα: Μελέτη και παρουσίαση των εξελίξεων στο πεδίο της διαδραστικής/ψηφιακής συσκευασίας

Δειάρκεια: 2 Βδομάδες

Η παρακάτω εργασία έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού "Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα", στη θεματική ενότητα "Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών", ΓΤΠ60

Επ. Καθηγήτρια: Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου


Περιεχόμενα

Περίληψη
1. Εισαγωγή

2. Διαδραστική/Ψηφιακή συσκευασία

3. Η συσκευασία στο διαδίκτυο των πραγμάτων

4. Συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές Αναφορές

 

Περίληψη

Η εργασία πραγματεύεται τις εξελίξεις στο πεδίο της σύγχρονης συσκευασίας και συγκεκριμένα της διαδραστικής\ψηφιακής συσκευασίας και της συσκευασίας στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Η σύγχρονη συσκευασία υλοποιείται συχνά με αισθητήρες, επικοινωνία κοντινού πεδίου και επαυξημένη πραγματικότητα. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολλά, τόσο για καταναλωτές όσο και πωλητές. Οι καταναλωτές έχοντας στα χέρια τους μία έξυπνη συσκευή βρίσκουν πολλές πληροφορίες αλλά και παιχνίδια, διαδραστικές ιστορίες, μεταβλητά δεδομένα κ.λπ., ενώ οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις πωλήσεις τους, να αναλύσουν το αγοραστικό τους κοινό, να ξεχωρίσουν έναντι των ανταγωνιστών τους και να μεταβάλλουν τα δεδομένα ανάλογα με το στάδιο του προϊόντος στην γραμμή τροφοδοσίας. Κάθε εταιρεία μπορεί να επενδύσει στη διαδραστική συσκευασία ανεξαρτήτως του τύπου των προϊόντων της. Υπάρχουν ωστόσο προϊόντα όπως φαγητά, φάρμακα και ποτά που η χρήση της ψηφιακής συσκευασίας φαίνεται να έχει περισσότερα οφέλη. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν την θερμοκρασία, την υγρασία και τον αέρα δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και για αναπροσαρμογή της συσκευασίας με αποτέλεσμα την καλύτερη συντήρηση και ασφάλεια των προϊόντων. Η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει στο χρήστη μοναδικές εμπειρίες, πολύ διαφορετικές από ότι μία παραδοσιακή συσκευασία, ενώ η συσκευασία στο διαδίκτυο των πραγμάτων επηρεάζει άμεσα την αποδοτικότητα και την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας.

1. Εισαγωγή

Η συσκευασία ενός προϊόντος για τον καταναλωτή μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αφού παραδοσιακά συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες όπως η ημερομηνία λήξης, η θρεπτική αξία, προτεινόμενες μερίδες, οδηγίες χρήσεως, κ.λπ. Συχνά όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα: η συσκευασία είναι μικρή ώστε να χωρέσουν όλες οι πληροφορίες που αναζητά ο καταναλωτής. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος συνηθίζονταν δύο πρακτικές, είτε μία μικρότερη γραμματοσειρά είτε η καταγραφή μόνο ορισμένων πληροφοριών. Και οι δύο πρακτικές έχουν μειονεκτήματα. Επίσης από την πλευρά των πωλητών, η παραδοσιακή συσκευασία δεν αφήνει χώρο για εξέλιξη, διάδραση με τους πελάτες, ανάλυση των στοιχείων τους, διασύνδεση των προϊόντων αλλά και όλης της γραμμής παραγωγής στο διαδίκτυο.  Πλέον, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, υπάρχει η δυνατότητα για την κάλυψη όλων των πιθανών πληροφοριών που αναζητά ο καταναλωτής και πολλών παραπάνω (Wipf, 2018).

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση των εξελίξεων στο πεδίο της διαδραστικής/ψηφιακής συσκευασίας.

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μέσω μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη διαδραστική και ψηφιακή συσκευασία. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά τη συσκευασία στο διαδίκτυο των πραγμάτων και την βιομηχανία συσκευασίας του διαδικτύου των πραγμάτων. Το τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει τις τάσεις και τις προοπτικές της σύγχρονης συσκευασίας καθώς θέτει επίσης και κάποιους προβληματισμούς.

2. Διαδραστική/Ψηφιακή συσκευασία

Ο όρος διαδραστική/ψηφιακή συσκευασία αναφέρεται σε άψυχα αντικείμενα που συνδέονται στο διαδίκτυο. Η διαδραστική συσκευασία είναι υλικό που περιέχει μικροεπεξεργαστές, αισθητήρες ή άλλη τεχνολογία που της επιτρέπει να μοιράζεται δεδομένα. Μπορεί να περιλαμβάνει τόσο την εξωτερική συσκευασία, η οποία είναι σχεδιασμένη για να διαδρά με τον καταναλωτή, όσο και εσωτερικά εξαρτήματα που ελέγχουν και  διαχειρίζονται την κατάσταση του προϊόντος. Η βάση των διαδραστικών/ψηφιακών συσκευασιών είναι τα τυπωμένα ηλεκτρονικά (printed electronics - PE), δηλαδή, τυπωμένα αγώγιμα κυκλώματα πάνω στη συσκευασία. Για τα τυπωμένα ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται οι συμβατικές μέθοδοι εκτύπωσης (όπως φλεξογραφία, λιθογραφία, όφσετ, κ.λπ.) αλλά αντί για το συνηθισμένο μελάνι τοποθετείται αγώγιμο υλικό ή οπτικό μελάνι.

Οι πιο συνηθισμένες τεχνολογίες που συναντούνται στις διαδραστικές και ψηφιακές συσκευασίες είναι οι αισθητήρες (sensors), η επικοινωνία κοντινού πεδίου (near field communication - NFC) και η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality - AR). Οι αισθητήρες, σε συνδυασμό με τα τυπωμένα ηλεκτρονικά, ανιχνεύουν στοιχεία όπως υγρασία, φως, θερμοκρασία, σύνθεση του αέρα, χημικές αντιδράσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι ειδικά σε τρόφιμα και φάρμακα τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η επικοινωνία κοντινού πεδίου κάνει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ δύο πομπών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Κρατώντας μία έξυπνη συσκευή (π.χ. έξυπνο κινητό τηλέφωνο - smartphone) δίπλα σε μία ετικέτα ενός προϊόντος, η έξυπνη συσκευή μπορεί να δεχτεί την πληροφορία που της μεταδίδεται. Είναι μία φθηνή τεχνολογία και μπορεί να εκτυπωθεί εύκολα πάνω στη συσκευασία. Mε ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες, συνταγές, παιχνίδια κ.λπ. Η επαυξημένη πραγματικότητα (Επ.Π.) χρησιμοποιεί τεχνολογία με την οποία παρέχει εικονικές πληροφορίες σε ένα κόσμο που είναι ορατός μονάχα στον εκάστοτε καταναλωτή. Η Επ.Π. είναι σχετικά απλό να υλοποιηθεί. Κάθε ετικέτα μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς ώστε να κατευθύνει τον καταναλωτή σε συγκεκριμένο περιεχόμενο που πιθανό να ενδιαφέρει μόνο τον ίδιο. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ίσως είναι πως είναι εικονική. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν τοποθετηθεί ετικέτες πάνω στο προϊόν, το ίδιο το περιεχόμενο των πληροφοριών μπορεί να αλλάζει ακόμα και σε πραγματικό χρόνο χωρίς η ίδια η συσκευασία να απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία (Roberge, 2019a).

Όταν η συσκευασία προσκαλεί τον καταναλωτή να διαδράσει μαζί της, να εμπλακεί σε δραστηριότητες όπως να την χρωματίσει, να την τσαλακώσει, να τη διπλώσει, να την ακούσει, να παίξει μαζί της, να την διαβάσει κ.λπ. τότε είναι ευκολότερο γι’ αυτόν να συνδεθεί με το προϊόν και την εταιρία παραγωγής του. Ένας βασικός λόγος που οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη διαδραστική συσκευασία είναι για να παραμείνουν οι καταναλωτές “πιστοί” στο προϊόν. Ανεξαρτήτως αν η συσκευασία είναι εμπλουτισμένη με αναλογικές ή ψηφιακές διαδραστικές δυνατότητες, χρησιμοποιώντας την διάδραση, το προϊόν φτάνει στα χέρια του καταναλωτή με ένα μοναδικό τρόπο, πολύ διαφορετικό από τον παραδοσιακό. Συνεπώς ένας τρόπος για να ξεχωρίσει το προϊόν και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικό είναι να αποκτήσει διαδραστική συσκευασία. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και έχοντας γνώμονα την βιωσιμότητα, μία συσκευασία μπορεί να “εμπλέξει” τον καταναλωτή και να διαδράσει μαζί του με ψυχολογικό, συναισθηματικό ή φυσικό τρόπο. Ασχέτως αν η διάδραση έχει σκοπό να διασκεδάσει, να ενημερώσει ή να προβληματίσει τον καταναλωτή, οι εταιρείες που επενδύουν στις διαδραστικές συσκευασίες πλεονεκτούν έναντι των παραδοσιακών εταιρειών (Dube, 2020˙ Poole, 2019).

Όσον αφορά το ποια προϊόντα θα μπορούσαν να προσφέρονται σε διαδραστικές συσκευασίες, η σύντομη απάντηση είναι όλα. Κάθε εταιρεία που ενδιαφέρεται να έχει ένα ενεργό καταναλωτικό κοινό, μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδραστικές συσκευασίες. Ενώ κάποιοι τύποι διάδρασης ίσως να κοστίζουν αρκετά σύμφωνα με τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οικονομικότερες λύσεις. Πολλές φορές ακόμα και μία απλή διαδραστική εφαρμογή μπορεί να προσφέρει σημαντικές εμπειρίες στους καταναλωτές (Dube, 2020).

Μία από τις δυνατότητες των διαδραστικών συσκευασιών είναι ότι μπορούν να εντοπιστούν ανά πάσα στιγμή. Δέματα μεταφέρονται παγκοσμίως κάθε μέρα σε κάθε σημείο του πλανήτη. Με τις συμβατικές τεχνολογίες ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να γνωρίζει αν το πακέτο ξεκίνησε από κάποια αποθήκη δεμάτων ή έφτασε στον προορισμό του. Πλέον, με τους έξυπνους αισθητήρες τα δέματα μπορεί να εντοπίζονται οποτεδήποτε και μάλιστα ανεξαρτήτως από το μέγεθος τους ή την σημαντικότητά τους. Το κόστος αυτής της τεχνολογίας είναι αρκετά χαμηλό, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και ένας απλός χάρτινος φάκελος θα μπορούσε να εντοπιστεί. Οι πληροφορίες μπορούν να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σε ορισμένα προϊόντα, όπως π.χ. φάρμακα, να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια από τη στιγμή που το προϊόν είναι στο εργοστάσιο, στο φαρμακείο ή στα χέρια του καταναλωτή. Ένα σχετικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία ThinFilm, η οποία χρησιμοποιώντας αισθητήρες και την τεχνολογία κοντινού πεδίου επικοινωνίας δημιούργησε τη δυνατότητα της εύρεσης ενός προϊόντος είτε αυτό βρίσκεται στο εργοστάσιο είτε στα ράφια του καταστήματος ή στο σπίτι του καταναλωτή, ενώ μπορούν να εναλλάσσονται και να προσαρμόζονται οι πληροφορίες που παρέχονται ανάλογα με το που βρίσκεται κάθε στιγμή ή ποιος τις λαμβάνει (Xerox, n.d.˙ Corbin, 2016).

Ένα μοναδικό πλεονέκτημα της διαδραστικής συσκευασίας είναι η επαυξημένη πραγματικότητα (Επ.Π.) η οποία για να χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές απαιτείται μία έξυπνη συσκευή με κάμερα, όπως ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο. Ο καταναλωτής σημαδεύει με το κινητό του το προϊόν και εμφανίζονται παραπάνω πληροφορίες και δεδομένα. Οι δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία είναι πολλές και αφού πλέον το μέγεθος της συσκευασίας δεν παίζει κανένα ρόλο ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί τόσο για συνηθισμένα θέματα όσο και για την βιωσιμότητα, την φιλικότητα του προϊόντος ως προς το περιβάλλον κ.α., πληροφορίες δηλαδή που δεν συναντώνται συχνά στις παραδοσιακές συσκευασίες (Wipf, 2018˙ Roberge, 2018).

Η Επ.Π. δεν είναι όμως μόνο οι παραπάνω πληροφορίες αλλά και το ότι το προϊόν φαίνεται σαν να “ζωντανεύει” στα χέρια του καταναλωτή. Ο καταναλωτής μπορεί να διαδράσει τόσο μαζί του όσο και με τη συσκευασία χωρίς καν να χρειαστεί να την ανοίξει. Σύμφωνα με έρευνα του Wipf που πραγματοποιήθηκε το 2018, το ενδιαφέρον για την Επ.Π. είναι μεγάλο, πάνω από το 70% των καταναλωτών θα ενδιαφερόταν να την χρησιμοποιήσουν και μάλιστα το 50% αυτών ευχαρίστως θα εγκαθιστούσαν στο κινητό τους την κατάλληλη εφαρμογή επαύξησης. Η Επ.Π. μπορεί να προσφέρει στον καταναλωτή μία μοναδική εμπειρία που κανένα άλλο μέσο μέχρι στιγμής δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί (Wipf, 2018).

3. Η συσκευασία στο διαδίκτυο των πραγμάτων

Σύγχρονο λογισμικό αναγνώρισης της εικόνας κάνει δυνατή τη διάδραση με τη συσκευασία χωρίς QR ή άλλους κωδικούς. Τέτοιες τεχνολογίες θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν την “4η βιομηχανική επανάσταση”, η οποία εμπεριέχει έξυπνα προϊόντα, ενσωματωμένα με αισθητήρες και ασύρματη διασύνδεση η οποία επιτρέπει σε αυτά να λαμβάνουν αυτόνομα αποφάσεις. Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα ενός προϊόντος, να μάθουν την προέλευσή του ή τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Οι κατασκευαστές μπορούν να προσθέσουν διαδραστικές ιστορίες σχετικά με την εταιρεία τους, να προτείνουν συνταγές στους πελάτες τους ή ακόμη και να εντοπίσουν τη θέση του προϊόντος μέσα στην αλυσίδα τροφοδοσίας (B2C print, 2019).

 

Η συσκευασία στο διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things - IoT) δίνει πολλές δυνατότητες στους κατασκευαστές προϊόντων να επικοινωνήσουν με τους καταναλωτές με έναν πιο ελκυστικό και ενεργό τρόπο. Για παράδειγμα, τα QR codes των συσκευασιών λειτουργούν σαν ένας δίαυλος επικοινωνίας με το διαδίκτυο των πραγμάτων και τον μεγάλο όγκο δεδομένων (big data). Συγκεκριμένα, τα δεδομένα συμβάλλουν στη βελτίωση της ανάλυσης της λειτουργικότητας και τον τρόπο χρήσης των προϊόντων από τους καταναλωτές. H τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας (RFID) συνεχώς εξαπλώνεται και διαδίδεται καθώς γίνεται οικονομικότερη, ενώ και τα πλεονεκτήματα της τυπωμένης τεχνολογίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους.

 

Θεωρείται ακόμα, ότι η συνεισφορά του διαδικτύου των πραγμάτων στη συσκευασία είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους κατασκευαστές προϊόντων που στοχεύουν στη νεότερη ηλικιακή ομάδα και αυτό όχι μόνο επειδή οι νέοι έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία, αλλά επειδή φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη προέλευση του προϊόντος, την αυθεντικότητα του και τα θέματα βιωσιμότητας γύρω από αυτό. Οι κατασκευαστές προϊόντων και συσκευασιών με τη χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων έχουν πολλές ευκαιρίες να “εμπλέξουν” τους καταναλωτές με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Ιδανικά για τις εταιρείες, η νεότερη  καταναλωτική ομάδα θα “δεθεί” με το προϊόν και θα το προωθήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, ακόμα και μικρές ή νέες μάρκες, αν εντάξουν τη συσκευασία του διαδικτύου των πραγμάτων στα προϊόντα τους, έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους, να ξεχωρίσουν και να συνδεθούν με τους καταναλωτές. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτού του τύπου η τεχνολογία εμπεριέχει κινδύνους που αφορούν την ιδιωτικότητα και αυτό γιατί συλλέγονται δεδομένα τα οποία μετέπειτα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τους αναλυτές. Ακόμα ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η πιο δύσκολη διαδικασία ανακύκλωσης συσκευασιών, αφού πλέον τα περισσότερα προϊόντα θα περιέχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα  (Poole, 2019˙ Smithers, 2018).

 

Στον βιομηχανικό τομέα έχει παρατηρηθεί κάποιες φορές το φαινόμενο να δημιουργούνται πράγματα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει η τεχνολογία, χωρίς ωστόσο να προσδίδεται πρακτική αξία για μία εταιρεία ή τους πελάτες της. Όμως για επιτυχημένα βιομηχανικά μηχανήματα θεωρείται πως πρέπει να υπάρχει: 1. διάδραση ανάμεσα στον πελάτη και το μηχάνημα, 2. άμεση πληροφόρηση για διάφορα χαρακτηριστικά του μηχανήματος όπως π.χ. απόδοση ή δυνατότητες βελτίωσης του ή ακόμα κατάλληλες ρυθμίσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, 3. εμπειρίες που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε πελάτη. Για να υλοποιηθούν οι τρεις παραπάνω συνθήκες χρησιμοποιούνται μηχανήματα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Ο βιομηχανικός τομέας μπορεί κάλλιστα να καλύψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών του χρησιμοποιώντας μηχανήματα συσκευασίας με τις παραπάνω δυνατότητες (packaging machines) (De Kleijn, 2019).

 

Το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων (Industrial Internet of Things - IIoT) έχει ιδιαίτερα μεγάλη εφαρμογή στα μηχανήματα συσκευασίας. Η σύνδεση των μηχανημάτων στο σύννεφο (cloud) και η μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αποδοτικότητα και την εξέλιξη της παραγωγής. Οι καταναλωτές διατίθενται να επιτρέψουν την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα με σκοπό να έχουν καλύτερες υπηρεσίες, δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στους κατασκευαστές μηχανημάτων περισσότερες ευκαιρίες να αυξήσουν τις πωλήσεις προϊόντων και να κρατήσουν πιστούς τους πελάτες. Στο βιομηχανικό τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων ένα εργοστάσιο/αποθήκη που είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και ο εξοπλισμός του μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο δημιουργώντας μία αυτοματοποιημένη ροή εργασίας, καθιστά το ανθρώπινο δυναμικό σχεδόν αχρείαστο. Κάποια ακόμα πλεονεκτήματα των εργοστασίων και αποθηκών τα οποία είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο των πραγμάτων και διαθέτουν προϊόντα με συσκευασίες αντίστοιχης τεχνολογίας, είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας, της υγρασίας των ευαίσθητων προϊόντων, η αυτόματη παύση των μηχανημάτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η μείωση ή και η εξάλειψη των ανθρώπινων λαθών. Από την άλλη, πλεονεκτήματα για τους χειριστές των μηχανημάτων θεωρούνται η άμεση παραγωγή αναφορών μέσω έξυπνων συσκευών όπως tablets και ο έλεγχος διαδικασιών μέσω π.χ. smartwatches (έξυπνο ρολόι) (De Kleijn, 2019˙ Roberge, 2019b).

 

4. Συμπεράσματα

Με το πέρασμα του χρόνου όλο και περισσότερες συσκευασίες θα είναι διαδραστικές/ ψηφιακές ή και θα συνδέονται στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Σύμφωνα με έρευνα των Smithers για το μέλλον της συσκευασίας, από το 2018 έως το 2028 θεωρείται ότι η παγκόσμια αγορά συσκευασίας θα επεκτείνεται κατά 3% ετησίως, ξεπερνώντας τα 1.2$ τρισ. Οι τέσσερις παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον της συσκευασίας ως το 2028, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, είναι: 1. οικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες, 2. η βιωσιμότητα 3. οι καταναλωτικές τάσεις και 4. οι τάσεις των πωλητών (Smithers, 2019). Σύμφωνα με έρευνα του Mindshare σε συνεργασία με την SharpEnd, φαίνεται ότι το 64% των καταναλωτών θα ενδιαφέρονταν για προϊόντα συνδεδεμένα στο διαδίκτυο των πραγμάτων. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για πληροφορίες όπως η λήξη του προϊόντος, η προέλευσή του, η αυτόματη παραγγελία του, η πιθανή νόθευση του (π.χ. για ποτά) (Corbin, 2016). Ενώ σύμφωνα με άλλη έρευνα που παρουσιάστηκε το 2019 στο συνέδριο “Active and Intelligent Packaging Summit Americas”, όταν η συσκευασία παρέχει στον καταναλωτή λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν τότε αυτός διαδρά μαζί της κατά 3% περισσότερο. Αν υπάρχουν επιβραβεύσεις τότε το ποσοστό αυξάνεται στο 7% και αν μάλιστα προστεθούν οικονομικά κίνητρα τότε ανέρχεται στο 16% (Mohan, 2019).

Σύμφωνα με αναφορά του GE οι συνδεδεμένες μηχανές στο διαδίκτυο θα μπορούσαν να αποτρέψουν την σπατάλη 150$ δισ., ενώ ακόμα και η αύξηση της αποδοτικότητας κατά 1% μπορεί να εξοικονομήσει 30$ δισ. στον τομέα της αεροπορίας, 66$ δισ. στην παραγωγή ενέργειας και 63$ δισ. στον τομέα της υγείας σε διάστημα 15 ετών. Μεγάλο ποσοστό των εμπόρων είναι πρόθυμο και έτοιμο να υιοθετήσει ΙοΤ πρακτικές ενώ και οι καταναλωτές δέχονται να επιτρέψουν πρόσβαση σε προσωπικά τους δεδομένα με σκοπό μία εξειδικευμένη αγοραστική εμπειρία, δίνοντας ταυτόχρονα και την δυνατότητα στους αναλυτές των προϊόντων να κατανοήσουν καλύτερα το αγοραστικό τους κοινό (Roberge, 2019b).

Η έρευνα του Packaging Digest συμπεραίνει ότι οι διαφημίσεις θα αλλάξουν τελείως, αφού πλέον οι αναλυτές θα έχουν ακριβή στοιχεία για το ποιος αγοράζει τα προϊόντα, τι σκέφτεται και τι επιθυμεί. Οι καταναλωτές θα περιμένουν περισσότερα από ότι μία απλή παραδοσιακή πώληση, ενώ οι έξυπνες συσκευασίες θα βοηθήσουν στη μείωση σπατάλης φαγητού, αφού οι μικροεπεξεργαστές και οι αισθητήρες μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το πόσο φρέσκο είναι το αγαθό, μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λπ. ή ακόμα και να τροποποιήσουν τον αέρα γύρω από το προϊόν διπλασιάζοντας έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, την “ζωή” του (Roberge, 2019a).

Ένας λόγος που η βιομηχανία της συσκευασίας δεν είχε μέχρι στιγμής γοργά βήματα στην εξέλιξή της είναι ίσως τα περιορισμένα κονδύλια για έρευνα και το κόστος των ΙoΤ συσκευασιών. Σιγά-σιγά ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται να εξαλείφεται. Ένα πιθανό πρόβλημα των διαδραστικών συσκευασιών είναι το κατά πόσο εύκολα είναι ανακυκλώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον, αφού αν έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά υλικά τότε η ανακύκλωση τους είναι πιο δύσκολη (Corbin, 2016˙ Dube, 2020).

Ακόμα και αν οι διαδραστικές\ψηφιακές συσκευασίες και η συσκευασία στο διαδίκτυο των πραγμάτων είναι κάτι καινούργιο, φαίνεται να έχει λαμπρά αποτελέσματα σε μία κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται και διασυνδέεται. Οι δυνατότητες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στον τομέα της συσκευασίας είναι τεράστιες ενώ η μελετημένη και στοχευόμενη αξιοποίηση τους μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη (Roberge, 2019a).

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

♦ B2C print (2019). The Interactive Packaging Revolution. Διαθέσιμο από https://m.b2cprint.com/the-interactive-packaging-revolution/ [04.06.2020]

♦ Corbin, T. (2016). Packaging will become a ‘thing’ within IoT. Διαθέσιμο από https://www.packagingnews.co.uk/features/comment/soapbox/packaging-will-... [04.06.2020]

♦ De Kleijn, S. (2019). Why IIoT Is a Game Changer for the Packaging Industry. Διαθέσιμο από https://www.ixon.cloud/knowledge-hub/why-iiot-is-a-game-changer-for-the-... [04.06.2020]

♦ Dube, N. (2020). What Is Interactive Packaging? Διαθέσιμο από https://www.industrialpackaging.com/blog/what-is-interactive-packaging [04.06.2020]

♦ Mohan, A.M. (2019). Live from AIPIA: ‘Interactive packaging is not a fad, it’s a trend’. Διαθέσιμο από https://www.packworld.com/home/news/13377804/live-from-aipia-interactive... [04.06.2020]

♦ Poole, J. (2019). Packaging trends 2019: Part 2 – Embracing the digital age. Διαθέσιμο από https://www.packaginginsights.com/news/packaging-trends-2019-part-2-embr... [04.06.2020]

♦ Roberge, D. (2019a). Smart Packaging: Printable Electronics & Smart Sensors Changing The Packaging World. Διαθέσιμο από https://www.industrialpackaging.com/blog/smart-packaging-printable-elect... [04.06.2020]

♦ Roberge, D. (2019b). The IoT and Packaging - What's Trending and a Predictive Look Forward. Διαθέσιμο από https://www.industrialpackaging.com/blog/the-iot-and-packaging-whats-tre... [04.06.2020]

♦ Roberge, D. (2018). Take Your Packaging to the Next Level with Augmented Reality. Διαθέσιμο από https://www.industrialpackaging.com/blog/take-your-packaging-to-the-next... [04.06.2020]

♦ Smithers (2018). Where is the packaging market heading? The retailer perspective. Διαθέσιμο από https://www.smithers.com/resources/2018/oct/where-is-the-packaging-marke...

♦ Smithers (2019). Four key trends that will shape the future of packaging to 2028. Διαθέσιμο από https://www.smithers.com/resources/2019/feb/future-packaging-trends-2018... [04.06.2020]

♦ Wipf (2018). Interactive packaging with augmented reality. Διαθέσιμο από https://www.wipf.ch/blog/blog-detailview/interactive-packaging-with-augm... [04.06.2020]

♦ Xerox (n.d.). Printed Electronics Let You Track Your Packages Even Closer — No Matter How Far They Travel. Διαθέσιμο από https://www.xerox.com/en-eg/innovation/insights/smart-sensor-packaging [04.06.2020]