EAP - Eleftheria Batsou

Θέμα: Η μελέτη των σύγχρονων τάσεων στη βιομηχανία της εκτύπωσης και η παρουσίαση καινοτομιών, όπως η επαυξημένη πραγματικότητα στα έντυπα, η βιομηχανική και λειτουργική εκτύπωση, οι εφαρμογές των τυπωμένων ηλεκτρονικών και τρισδιάστατη εκτύπωση. 

Δειάρκεια: 2 Βδομάδες

Η παρακάτω εργασία έγινε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού "Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα", στη θεματική ενότητα "Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών", ΓΤΠ60

Επ. Καθηγήτρια: Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου


 

Περιεχόμενα
Περίληψη
1. Εισαγωγή
2. Σύγχρονες τάσεις στην εκτύπωση
3. Καινοτομίες της εκτύπωσης
4. Συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές Αναφορές

 

 

Περίληψη

Η εργασία μελετά τον ρόλο των γραφικών τεχνών στο σύγχρονο τοπίο των ψηφιακών μέσων. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα, ο σύγχρονος τομέας των εκτυπώσεων πάει ιδιαίτερα καλά, υπάρχουν τομείς που θριαμβεύουν ενώ άλλοι που πρέπει γρήγορα να ενσωματώσουν τις σύγχρονες αλλαγές αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Ο κύριος λόγος που παρατηρείται άνθιση των ψηφιακών μέσων δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εύκολης πρόσβασης σε αυτή. Οι καινοτομίες που προσφέρουν οι κατασκευαστικές εταιρίες, πρέπει να γίνονται άμεσα δεκτές και να αξιοποιούνται καταλλήλως από τις εκτυπωτικές υπηρεσίες. Οι μεγαλύτεροι εκτυπωτικοί κλάδοι της ψηφιακής εποχής είναι η βιομηχανική εκτύπωση, που έχει στόχο καθημερινά πράγματα όπως πλακάκια, κουρτίνες και διακοσμητικά στοιχεία, η λειτουργική εκτύπωση που παρέχει αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η διαδραστική εκτύπωση η οποία προσδίδει στο έντυπο, και εν τέλει στον καταναλωτή, μια μοναδική εμπειρία. Στην εργασία μελετώνται επίσης οι εφαρμογές των τυπωμένων ηλεκτρονικών, η επαυξημένη πραγματικότητα, η 3D εκτύπωση, οι υπηρεσίες και η ασφάλεια σε ΙοΤ εκτυπώσεις, η ανάγκη για εξειδίκευση, ο συγκερασμός αναλογικής-ψηφιακής εκτύπωσης, οι υπηρεσίες cloud και η τεχνητή νοημοσύνη.

1. Εισαγωγή

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξεταστούν οι σύγχρονες τάσεις και οι καινοτομίες της  ψηφιακής εκτύπωσης.

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Μελετήθηκε η προτεινόμενη βιβλιογραφία ενώ έγινε και έρευνα σε άλλες διαδικτυακές πηγές. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις σύγχρονες τάσεις στην εκτύπωση. Συνοπτικά μελετώνται οι διάφορες αγορές και το πως αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Συνεχίζουμε με την πρόοδο της τεχνολογίας και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη των εκτυπωτικών εφαρμογών, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου, γίνεται ένας στοιχειώδης διαχωρισμός ανάμεσα στους εκτυπωτικούς τομείς. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τις καινοτομίες της εκτύπωσης και εκεί μελετώνται κατά κύριο λόγο η βιομηχανική και λειτουργική εκτύπωση, οι εφαρμογές των τυπωμένων ηλεκτρονικών, η επαυξημένη πραγματικότητα, η τρισδιάστατη εκτύπωση, ενώ φυσικά δεν παραλείπεται η διαδραστική εκτύπωση και οι εφαρμογές της. Μέσα από τη βιβλιογραφία ανακαλύπτουμε και άλλες καινοτομίες και αναφερόμαστε συντόμως σε αυτές. 

2. Σύγχρονες τάσεις στην εκτύπωση

Κατά γενική εκτίμηση, σύμφωνα με παγκόσμιους δείκτες, ο τομέας της εκτύπωσης φαίνεται να τα πάει καλά, με τις αγορές ορισμένων γεωγραφικών περιοχών να κινούνται πιο δυναμικά από άλλες, ενώ τα όποια προβλήματα προκύπτουν οφείλονται κυρίως στο ασταθές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Σχετική έρευνα της Global Print 2025 δείχνει ότι παρά την ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων η βιομηχανία της εκτύπωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται να έχει απήχηση σε σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Ωστόσο, οι κατασκευαστές βλέπουν τα περιθώρια κέρδους να μειώνονται αφού μεγαλώνει το κόστος παραγωγής. Η βελτίωση των δυνατοτήτων των εκτυπωτών, η μείωση του κόστους παραγωγής καθώς και οι καλύτερα σταθμισμένες επενδύσεις μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Τα μεγαλύτερα κονδύλια φαίνεται να δαπανώνται στον βιομηχανικό και λειτουργικό τομέα, ενώ μικρότερα ποσά δίνονται για τον εκδοτικό και διαφημιστικό, κάτι που θεωρείται λογικό αφού τα μεγαλύτερα κέρδη προέρχονται από τους δυο πρώτους τομείς. Τόσο ο κατασκευαστικός όσο και ο κλάδος των υπηρεσιών εκτύπωσης συμφωνούν ότι οι πιο σημαντικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη τους οφείλονται στον μεγάλο ανταγωνισμό, την έλλειψη ζήτησης και την έλλειψη ικανοτήτων. Οι υπηρεσίες εκτυπώσεων πιστεύουν ότι για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της αποδοτικότητας και ενσωμάτωση περισσότερων συστημάτων, ενώ οι κατασκευαστές θεωρούν ότι θα βελτιωθούν με την προώθηση νέων προϊόντων και νέων καναλιών πωλήσεων (Drupa, 2019). 

Το διαδίκτυο και τα ψηφιακά δεδομένα έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα μας. Μεγάλο μέρος της επικοινωνίας είναι πλέον ψηφιακό, με συνέπεια τη μείωση των έντυπων εκτυπώσεων. Σε πολλούς τομείς, και ιδιαίτερα σε αυτόν της διαφήμισης, χρησιμοποιούνται κυρίως ψηφιακά μέσα, αφού αυτά μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμα και αξιοποιήσιμα δεδομένα. Η επικράτηση της ψηφιακής έναντι των άλλων καναλιών επικοινωνίας, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο μειωμένο κόστος και την αύξηση της υπολογιστικής δύναμης των chips, μαζί με την αύξηση του εύρους και της ταχύτητας του διαδικτύου αλλά και την ανάπτυξη της mobile τεχνολογίας. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα της ψηφιακής τεχνολογίας, τα πλεονεκτήματα της διαδραστικότητας, τη διευρυμένη χρήση του διαδικτυακού τρόπου επικοινωνίας καθώς και των κινητών μέσων σύνδεσης (Konica Minolta, n.d.).
Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εκδότες των online καταλόγων κατανοούν ότι οι έντυποι κατάλογοι προωθούν τις online πωλήσεις. Παρατηρείται στροφή στις εκτυπώσεις μεταβλητών δεδομένων (variable data print) και την προσαρμογή (customization) με βάση τις ανάγκες του πελάτη που κερδίζει συνεχώς έδαφος, (π,χ. ημερολόγια, επιστολόχαρτα, t-shirts). Ένας τομέας που δεν περνάει απαρατήρητος είναι αυτός της διαδραστικής (interactive) εκτύπωσης. Εδώ οι πελάτες ζητούν καμπάνιες οι οποίες έχουν εύρος σε όλα τα media και έτσι μπορεί να αποκτηθούν δεδομένα (ακόμα και σε πραγματικό χρόνο) με σκοπό να βελτιωθεί το marketing και τελικά το κέρδος της εταιρίας (Τυπογράφος, n.d.). 

Οι δύο από τους μεγαλύτερους τομείς της εκτύπωσης με βάση το αγοραστικό κοινό (target audience) και τα προϊόντα που παράγονται είναι ο διαδραστικός (interactive) και ο λειτουργικός (functional)/βιομηχανικός (industrial) τομέας. Το διαδραστικό έντυπο μπορεί κανείς να το αγγίξει, να το διπλώσει, να το ξύσει, να το μυρίσει, μπορεί να συμπεριλάβει βίντεο, μουσική, ηχογράφηση, LED φώτα, NFS πομπούς. Μπορεί κανείς να διαδράσει με αυτό μέσω κινητού τηλεφώνου, να συνδεθεί με έναν εικονικό κόσμο μέσω QR codes, watermark, NFS πομπούς ή ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που στέλνει μηνύματα (Levy, 2019). Ο τομέας της λειτουργικής εκτύπωσης είναι η δισδιάστατη ή τρισδιάστατη εκτύπωση με σκοπό το τελικό προϊόν να έχει κάποια λειτουργικότητα. Κάποιες εφαρμογές της λειτουργικής εκτύπωσης είναι ο 3D printer, τα τυπωμένα ηλεκτρονικά, το RFID αλλά και αισθητήρες, QR codes, οθόνες OLED, μπαταρίες. H εκτύπωση μπορεί να είναι ορατή ή αόρατη, αναλόγως τη φύση και τον τύπο του προϊόντος, όμως σίγουρα θα πρέπει να έχει κάποια λειτουργία (Grand View Research, n.d). Η βιομηχανική εκτύπωση έχει ποικίλες εφαρμογές και μπορεί να βρίσκεται σε πολλές αγορές, διαφέρει ως προς τη συνηθισμένη εκτύπωση ως προς την τεχνολογία, τη διαδικασία, τις εφαρμογές, και την αγορά. 

Βρίσκεται παντού, στα πλακάκια, στις κουρτίνες, στα έπιπλα ή σε άλλες διακοσμητικές επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχει και σε τυπωμένα ηλεκτρονικά ή στο 3D printing (Timson, 2017). Πολλές καινοτομίες εκτύπωσης, όπως π.χ. η 3D εκτύπωση ή τα QR codes μπορεί να ανήκουν σε παραπάνω από ένα τομέα, αναλόγως τον σκοπό τους. 

3. Καινοτομίες της εκτύπωσης

Στην ενότητα της καινοτομίας της εκτύπωσης θα  μας απασχολήσουν αρχικά οι εφαρμογές των τυπωμένων ηλεκτρονικών, τις οποίες συναντάμε σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς όπως σε κινητά τηλέφωνα, οθόνες, GPS. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στα ημιαγώγιμα και αγώγιμα μελάνια οι εφαρμογές των τυπωμένων ηλεκτρονικών εκτοξεύτηκαν. Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν π.χ. οι κεραίες των RFID (radio frequency idetification) και το NFC (near field communication) που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Ή, η ετικέτα Thinfilm NFC OpenSense που συναντάται σε συσκευασμένα προϊόντα και μπορεί με το σκανάρισμά της να μεταφέρει παραπάνω πληροφορίες στον καταναλωτή (Νικητοπούλου & Δρ. Γεωργιάδου, 2015). Ταυτόχρονα υπάρχει η τεχνολογία OLED (organic light emiting diodes) η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε υφάσματα και wearables ενώ εύκαμπτες, λεπτές, επαναχρησιμοποιήσιμες μπαταρίες, συστήματα συλλογής ενέργειας, έξυπνες ετικέτες και αισθητήρες γίνονται πλέον κοινά καταναλώσιμα αγαθά. Τα έξυπνα wearables και οι έξυπνοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στον τομέα της υγείας ο οποίος ενσωματώνει γρήγορα τις νέες ιδέες της εκτύπωσης (Buttiens, 2019).

Η χρήση αγώγιμων μελανιών (conductive inks), επένδυσης (coating) και υποστρώματος (substrate) χρησιμοποιείται σε τομείς μη-παραποίησης στοιχείων αφήνοντας έναν αόρατο δείκτη. Αυτή η τεχνολογία καλύπτει νομισματικές ανάγκες ή συναντάται σε πολυτελή αγαθά. (Buttiens, 2019).

Οι εφαρμογές της βιομηχανικής και λειτουργικής εκτύπωσης μπορούν να ποικίλουν καθώς συναντώνται σε διαφορετικές αγορές, ενώ διαφοροποιούνται από αυτές της συμβατικής εκτύπωσης λόγω διαφορετικής τεχνολογίας, διαδικασίας και χρήσης. Οι κατασκευαστές συνήθως προτιμούν να τυπώνουν μικρότερες παρτίδες, ώστε να καλύπτουν τις εναλλαγές ζήτησης των πελατών τους, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για αποθέματα, ενώ η παραγωγή γίνεται πιο ευέλικτη. Η βιομηχανική εκτύπωση τύπου ψεκασμού (inject printing)  προσφέρει πολλές δυνατότητες οι οποίες θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν με την αναλογική. Για παράδειγμα, το ότι οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να κρατάνε μεγάλο απόθεμα σημαίνει ότι οι σχεδιαστές είναι πιο ελεύθεροι να εκφραστούν και να δοκιμάσουν διαφορετικά -ίσως ριψοκίνδυνα- σχέδια, τα οποία μπορεί να αποδειχτούν ακατάλληλα. 

Η καινοτομία στον βιομηχανικό τομέα, κατά ένα μεγάλο μέρος, αποτελείται από την εκτύπωση ψεκασμού μελάνης, τη μεταξοτυπία (screen printing) ή το συνδυασμό αυτών των δύο, που πολλές φορές γίνεται μέσα από το ίδιο μηχάνημα. Οι εκτυπώσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε καταναλωτή μπορούν να πραγματοποιηθούν κυρίως με εκτυπώσεις ψεκασμού. Αυτές συνήθως αφορούν καλύμματα τοίχου, δαπέδου, έπιπλα αλλά και άλλες διακοσμητικές επιφάνειες. Η βιομηχανική εκτύπωση συναντάται ακόμα στις εφαρμογές ηλεκτρονικών, στο 3D printing, σε τομείς της ιατρικής, της βιομηχανίας κ.λπ., ενώ οι κατασκευαστές συνεχίζουν να έχουν ανάγκη για παραγωγή προϊόντων με νέους τρόπους που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας και στη μείωση του κόστους. (Timson, 2017).

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να κερδίσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες τους αναζητούν μεθόδους καλύτερου marketing. Με βάση τα δεδομένα που μετρούν την απόδοση της επένδυσής τους (ROI), επιθυμούν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο αλλά και μια καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality - AR) είναι μια τεχνολογία που μπορεί να προσφέρει όλα τα παραπάνω και πολύ περισσότερα, κάνοντας την δουλειά των επιχειρήσεων και των marketers ευκολότερη, ενώ στους καταναλωτές προσφέρεται μια μοναδική εμπειρία. Το ερέθισμα της AR μπορεί να είναι οτιδήποτε μεταφέρεται σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ένα 3D βίντεο ή μια ιστοσελίδα), και συνεπώς, επειδή είναι ψηφιακό, μπορεί να καταμετρηθεί, να δώσει δεδομένα, και οι αναλυτές/marketers να χαράξουν νέους δρόμους για την προώθηση των προϊόντων. Αν προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω, και συνδυαστεί το AR με την ΑΙ τότε οι ψηφιακές οθόνες θα μπορούν να αλλάζουν το περιεχόμενο τους βάσει των δεδομένων που δέχονται και αναλύουν (Farland, 2018).

Θεωρείται ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από το να δούμε στις εκτυπωμένες εφημερίδες και περιοδικά την ενσωμάτωση ΑR εμπειριών. Για να είναι βέβαια ένα τέτοιο μοντέλο πετυχημένο χρειάζονται τουλάχιστον δυο πράγματα: 1) ο καταναλωτής να διαθέτει κάποια mobile συσκευή και 2) η εμπειρία που του υπόσχεται το προϊόν να είναι τόσο δυνατή ώστε να θέλει να την ζήσει. Το περιεχόμενο της AR θα πρέπει να παρέχει μια εμπειρία που στο χαρτί δεν μπορεί να υπάρξει και η εκτύπωση θα μπορεί να προβάλλεται και να “ζει” έξω από τη σελίδα (Stone, 2017).

Πετυχημένα παραδείγματα AR ήδη συναντάμε σε τυπωμένες διαφημίσεις και καταλόγους. Η τυπωμένη καμπάνια της Porsche αφήνει τους αναγνώστες να κάτσουν στην θέση του οδηγού και έπειτα να εξερευνήσουν το εσωτερικό της απλά σκανάροντας τη διαφήμιση. Η εταιρία εσωτερικής διακόσμησης RedePRO έχει επίσης δημιουργήσει ένα διαδραστικό κατάλογο, όπου οι αναγνώστες μπορούν να σκανάρουν τις σελίδες και εικονικά να εξερευνήσουν τα διάφορα χρώματα, έπιπλα, χαλιά και πλακάκια. H πολυτελής μάρκα ρούχων Net-a-Porter, δημοσιεύει το περιοδικό Porter, όπου σκανάροντας τις σελίδες του, οι αναγνώστες “ξεκλειδώνουν” περισσότερο περιεχόμενο και προσφορές ενώ μπορούν απευθείας να αγοράσουν το προϊόν (Yianni, 2018).

Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες στον τομέα της εκτύπωσης θεωρείται το 3D printing, αφού μπορούν να παραχθούν τρισδιάστατα αντικείμενα, ενώ περίπλοκα δυσδιάστατα αντικείμενα μπορούν να απλοποιηθούν με 3D απεικόνιση (PulpPaper, n.d.). Το επόμενο βήμα είναι να γίνει γρηγορότερο. Ήδη η εταιρία Carbon διαθέτει τεχνολογία που της επιτρέπει, μέσω της χρήσης φωτοχημικής διαδικασίας, να είναι αρκετά γρήγορη, να μην κάνει διακοπές ή να αφήνει ορατά επίπεδα. Ακόμα μια πρόκληση είναι η παραγωγή μεγάλων και περίπλοκων αντικειμένων που χρειάζονται σε τομείς όπως αυτός της αιολικής ενέργειας, της αεροδιαστημικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σήμερα αυτή η διαδικασία παίρνει αρκετό χρόνο και είναι ακριβή. Μια υβριδική 3D εκτύπωση θα μπορούσε να κάνει την διαδικασία γρηγορότερη, οικονομικότερη και τα αντικείμενα ελαφρύτερα. Ακόμα ένας τομέας που αφορά το 3D printing είναι αυτός της υγείας και συγκεκριμένα ο κλάδος των μεταμοσχεύσεων. Πρακτικά ακόμα είναι αδύνατο να τυπωθεί ζωντανός ιστός, ωστόσο επιστήμονες στο Wake Forest Baptist Medical Center έχουν τυπώσει αυτί, κόκαλο και δομές για μυ, ο οποίος, αφού μεταμοσχεύθηκε, μετεξελίχθηκε σε λειτουργικό ιστό (Drupa Redaktion, 2017).

Οι κατασκευαστές εκτυπωτών για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί χρησιμοποιούν νέες υπηρεσίες ενσωματώνοντας τις δυνατότητες του Internet of Things (ΙοΤ). Ο τομέας της εκτύπωσης μπορεί να προσφέρει εξελιγμένες συσκευές που δίνουν δυνατότητες για ευκολότερες  και γρηγορότερες ροές εργασίας (workflows), ενώ οι ολοκληρωμένες (integrated) συσκευές, που δεν χρειάζονται υποστήριξη από εξωτερικά μηχανήματα, θα ανθίσουν. Οι πρωτοπόροι πάροχοι εκτυπωτικών υπηρεσιών (managed print service - MPS) φαίνονται έτοιμοι να προσθέσουν και άλλες υπηρεσίες στις ΙοΤ συσκευές (Shah, 2019). Συχνά διαχειρίζονται συσκευές τύπου IoT,  όπως εκτυπωτές και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές (multi-functional printers - MFPs) που συνδέονται στο διαδίκτυο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι MPS, που προσφέρουν απόδοση, αξιοπιστία, ασφάλεια, μακροβιότητα μέσω της παρακολούθησης, της ανάλυσης, της απομακρυσμένης διάγνωσης και της προγνωστικής συντήρησης. Κάποιες από τις καινοτομίες που προσφέρουν οι υπηρεσίες εκτυπωτών είναι η διαχείριση στοιχείων, η ανίχνευση σφαλμάτων, οι έξυπνες αναλύσεις και η απομακρυσμένη παρακολούθηση. Ένα επόμενο βήμα για τις εκτυπωτικές υπηρεσίες μπορεί να είναι η ένταξή τους σε έξυπνους εργασιακούς χώρους και σε έξυπνα κτίρια προσφέροντας θερμοστάτες, lighting/βίντεο κάμερες, κ.ά. (Fu, 2018).
 
Ενώ τα πλεονεκτήματα του ΙοΤ  είναι πολλά, οι κατασκευαστές δεν πρέπει να ξεχνούν τα θέματα ασφάλειας. Για να λυθούν αυτά, χρειάζονται, πιθανόν εξωτερικοί συνεργάτες, ειδικοί στον τομέα της διαχείρισης και της ασφάλειας των συσκευών ΙοΤ (Fernandes, 2018). Οι διαδικτυακοί εκτυπωτές μπορούν να δεχτούν κακόβουλες επιθέσεις, πράγμα που συμβαίνει όλο συχνότερα. (Fu, 2018). Τομείς όπως αυτός της υγείας και της εκπαίδευσης βασίζονται ιδιαίτερα στην εμπιστευτικότητα και την αποτελεσματικότητα, συνεπώς η ασφάλεια αποτελεί μείζον θέμα (Shah). Με βάση τους κανονισμούς GDPR κάποια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμα αρκετά τρωτά σημεία και αυτό γιατί ακόμα και οι ίδιοι οι κατασκευαστές εκτυπωτικών δεν γνωρίζουν όλα τα κενά ασφαλείας. Ταυτόχρονα, ένας παράγοντας που δυσχεραίνει την εύρεση και την αποτροπή των κακόβουλων επιθέσεων είναι η ποικιλία σε παλαιούς ή καινούριους εκτυπωτές (Fernandes, 2018). Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στις εκτυπωτικές μηχανές μπορούν να προσπελαστούν από κακόβουλους χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σαν access point όπως θα έκαναν σε οποιαδήποτε άλλη ΙοΤ συσκευή. 

Οι προμηθευτές πολυλειτουργικών εκτυπωτών προσφέρουν πλέον υπηρεσίες όπου διατηρούν ένα ασφαλή περιβάλλον και διαχειρίζονται τις κακόβουλες επιθέσεις μέσω cloud service, ενώ συχνά ανεβάζουν patches ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των εκτυπωτών (PulpPaper, n.d). Οι ειδικοί για την διατήρηση της ασφάλειας θα πρέπει να γνωρίζουν πρώτοι τα τρωτά σημεία και έπειτα να τα επιδιορθώνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Από την έρευνα της Quocirca Global Print 2025 αποδείχτηκε ότι οι επιχειρήσεις θα προτιμήσουν παρόχους με ΙΤ (information technology) υπηρεσίες έναντι των παραδοσιακών παρόχων εκτυπωτών (Shah, 2019). Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να επενδύσουν στο κομμάτι του ΙΤ είτε συνάπτοντας συνεργασίες με εξωτερικό εξιδεικευμένο προσωπικό είτε αποκτώντας οι ίδιοι μεγαλύτερη ειδίκευση. Έτσι θα μπορέσουν να μεγαλώσουν το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν και θα βελτιώσουν την ασφάλεια της εκτύπωσης (PulpPaper, n.d., Fu, 2018). Για τους κατασκευαστές, το να εντάξουν ένα εξειδικευμένο τμήμα ΙΤ σημαίνει καλύτερη κατανόηση των πωλήσεών τους, εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών. Μεγάλοι κατασκευαστές όπως οι Kyocera, Konica Minolta, Ricoh και Sharp περιλαμβάνουν ήδη τμήματα ΙΤ (Fernandes, 2018). 

Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της εκτύπωσης, πολλές επιχειρήσεις βασίζονται ακόμα στο χαρτί. Σύμφωνα με την έρευνα της Quocirca Global Print 2025 οι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι θα μείνουν εξαρτημένες από το χαρτί τουλάχιστον μέχρι το 2025. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ανάγκη από φυσικές υπογραφές, αποδείξεις από γραπτές επικοινωνίες με προμηθευτές, ενώ αυτός φαίνεται να είναι και ο προτιμητέος τρόπος επικοινωνίας από πελάτες και εργαζόμενους (Fernandes, 2018). Εφόσον ακόμα δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος δρόμος για την κάλυψη αυτών των αναγκών δημιουργείται μια νέα ζήτηση, την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι πολυλειτουργικές εκτυπωτικές υπηρεσίες προτείνοντας λύσεις με ενσωματωμένο χαρτί και ψηφιακές ροές εργασίας.

Μέχρι στιγμής η εταιρία Xerox έχει πάρει τα ηνία δημιουργώντας την πλατφόρμα connectKey η οποία αφήνει τους χρήστες της να αναπτύξουν τις δικές τους εφαρμογές ροής εργασίας όπως το CapturePoint, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει μεταξύ του ψηφιακού και του αναλογικού κόσμου, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες των έξυπνων πολυλειτουργικών εκτυπωτών.

Εφόσον οι επιχειρήσεις αναζητούν καθοδήγηση στον τομέα της ψηφιοποίησης οι πάροχοι πολυλειτουργικών εκτυπωτών, οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες για βελτίωση της ροής εργασίας, θα έχουν σίγουρη την επιτυχία (Fu, 2018). 

Ο σκοπός των εκτυπωτικών παρόχων είναι να αυξήσουν το κέρδος τους αλλά και να δυναμώσουν τις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις-πελάτες. Θεωρείται ότι μπορούν να καινοτομήσουν προσφέροντας υπηρεσίες εκτύπωσης σε cloud server έναντι τοπικών εγκαταστάσεων μέσα στην ίδια την επιχείρηση. Αυτό κρίνεται ως μία ευέλικτη και χαμηλού κόστους λύση για την διαχείριση εργασιών εκτύπωσης αλλά και γενικότερα ένα χρήσιμο εργαλείο για την αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Fu, 2018). Μια τέτοια cloud υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς αφού μπορεί κάποιος να συνδεθεί μέσω tablet ή smartphone και να ολοκληρώσει από εκεί την εκτυπωτική του εργασία (PulpPaper, n.d.). 

Μεγάλες εταιρείες όπως η Lexmark, Xerox και Ricoh έχουν ανακοινώσει υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω cloud (Shah, 2019). Για παράδειγμα, η Lexmark προσφέρει μια υβριδική επιλογή, η οποία εξασφαλίζει ότι οι εκτυπωτικές δουλειές βρίσκονται μέσα στο τοίχος ασφαλείας (firewall) της, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν την εκτύπωση cloud με αποδοτικότητα, χαμηλό κόστος και ασφάλεια (Fernandes, 2018).

Οι υπηρεσίες έξυπνου εργασιακού χώρου θα καινοτομήσουν εκμεταλλευόμενες την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence - AI). To 2018 ήταν η χρονιά όπου πρωτοεμφανίστηκαν οι δυνατότητες της φωνητικές εντολής σε έξυπνους και σε πολυλειτουργικούς εκτυπωτές. Η HP και η Xerox έχουν αναπτύξει εκτυπωτές φωνητικής εντολής, ωστόσο η περεταίρω ανάπτυξη αυτού του τομέα θα εξαρτηθεί από συνεργασίες με εταιρίες όπως η Google και η Amazon αφού αυτές κατέχουν την τεχνογνωσία και έχουν ήδη παρουσιάσει εφαρμογές όπως την Alexa for Business. Για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές εκτυπωτικών συσκευών που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, η ενσωμάτωση του ΑΙ θα παίξει καθοριστικό ρόλο.  (Fernandes, 2018, Fu, 2018, Shah, 2019).

4. Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ρόλος των γραφικών τεχνών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Λόγω περιορισμένης έκτασης, δεν καλύφθηκε όλο το φάσμα των ψηφιακών εκτυπώσεων, ωστόσο δόθηκε έμφαση στις σύγχρονες καινοτομίες και τους πιο μεγάλους και οικονομικά αποδοτικούς τομείς.
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι μεγάλος, η ζήτηση εκτυπωτικών προϊόντων αλλού έχει αυξηθεί και αλλού, όπως π.χ. στις συμβατικές εκδόσεις, έχει μειωθεί. Η βιομηχανία της εκτύπωσης παραμένει κερδοφόρα, όμως για να συνεχίσει έτσι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και οι ενδιαφερόμενοι να εκμεταλλευτούν όλο το φάσμα των καινοτομιών. Φαίνεται όμως ότι προκύπτουν και ανάγκες για εξειδικευμένο ΙΤ προσωπικό, καθώς και για ενίσχυση της ασφάλειας. Πλέον η τεχνολογία μας δίνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δημιουργεί προϊόντα που ο καταναλωτής ίσως να μην είχε καν σκεφτεί (τεχνητή νοημοσύνη και big data), χαρίζει εμπειρίες που το έντυπο δεν θα κατάφερνε ποτέ (augmented reality), κάνει τα ρούχα μας και τις συσκευές μας “πιο έξυπνες” (wearables, smartphones μέσω printed electronics), παράγει με σχετικά οικονομικό και εύκολο τρόπο τεράστια αντικείμενα για αυτοκινητοβιομηχανίες ή διαστημικούς σταθμούς, αλλά και χαρίζει, μέσω της ιατρικής επιστήμης, μεταμοσχεύσιμα λειτουργικά μέλη σώματος (3D printing). 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων η εκτύπωση βρίσκεται παντού, ωστόσο, όπως συμπεραίνουν οι marketers, για να υπάρξουν καλύτερα αποτέλεσμα θα πρέπει το έντυπο και το ψηφιακό να συνυπάρχουν. 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές

♦ Νικητοπούλου, Π. & Δρ. Γεωργιάδου, E. (2015) Αγώγιμα μελάνια: Σύσταση, ιδιότητες, εφαρμογές και τεχνολογικές εξελίξεις. AllPack Hellas, ISSN 170-0050, Vol 71, σσ. 3-9.
♦ Τυπογράφος,  (n.d.) Η ζήτηση για εκτυπώσεις αλλάζει, ποιο είναι το μέλλον του κλάδου; Διαθέσιμο από https://www.typografos.gr/ektipwseis-h-zitish-alazei/ [29.10.2019]
♦ Konica Minolta, (n.d.) Latest Print industry. Διαθέσιμο από https://www.konicaminolta.com.au/KonicaMinolta/media/KonicaMinolta/News/... [29.10.2019]
♦ Fu, A. (2018)  6 Trends that will Redefine the Print Industry in 2019. Διαθέσιμο από https://www.uniprint.net/en/6-trends-print-industry-2019/ [29.10.2019]
♦ PulpPaper. (n.d.)  Top Emerging And Latest Trends In Printing Industry. Διαθέσιμο από https://www.pulpandpaper-technology.com/articles/top-emerging-and-latest... [29.10.2019]
♦ Fernandes, L. (2018)  7 trends that will redefine the print industry in 2019. Διαθέσιμο από https://quocirca.com/content/7-trends-that-will-redefine-the-print-indus... [29.10.2019]
♦ Shah, P. (2019)  9 Current Printing Industry Trends 2019. Διαθέσιμο από http://customerthink.com/9-current-printing-industry-trends-2019/ [29.10.2019]
♦ Drupa, (2019) 6th drupa Global Trends Report. Διαθέσιμο από https://www.drupa.com/cgi-bin/md_drupa/lib/all/lob/return_download.cgi/6...  [29.10.2019]
♦ Drupa Redaktion (2017)  5 Trends in 3D Printing Technologies. Διαθέσιμο από https://blog.drupa.com/de/5-trends-in-3d-printing-technologies/ [29.10.2019]
♦ Buttiens, P.  (2019) What is functional printing? Διαθέσιμο από https://afip2019.org/news/44-what-is-functional-printing [29.10.2019]
♦ Timson, M.  (2017) 20 Facts About Industrial Print. Διαθέσιμο από https://www.industrialprintblog.com/blog/2017/1/31/eur90zkmbvhfsctv2t36q... [29.10.2019]
♦ Farland, Α.  (2018) The Print Industry is Merging: Here are 4 Future Trends. Διαθέσιμο από https://www.clgroup.co.nz/news/the-print-industry-is-merging-here-are-4-..., [29.10.2019]

♦ Grand View Research,  (n.d.) Functional Printing Market Analysis, Market Size, Application Analysis, Regional Outlook, Competitive Strategies And Segment Forecasts, 2014 To 2020, Report Summary. Διαθέσιμο από https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/functional-printing-... [29.10.2019]
♦ Levy, R.  (2019) What is Interactive Print. Διαθέσιμο από https://kmmediagroupllc.com/what-is-interactive-print/ [29.10.2019]
♦ Stone, Z. (2017) Could AR be the unlike savior of print? Διαθέσιμο από https://adage.com/article/digitalnext/ar-savior-print/308923, [29.10.2019]
♦ Yianni, Ch. (2018) 3 Ways augmented reality powerfully enhances print campaigns https://www.blippar.com/blog/2018/03/27/3-ways-augmented-reality-powerfu..., Διαθέσιμο από [29.10.2019]